Privacy

PRIVACYVERKLARING
Film Je Leven, gevestigd aan Graaf Hermanstraat 2 te Cuijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://filmjeleven.com
Graaf Hermanstraat 2
5431GS Cuijk
06-40467053
06-40811293
Casper Berlie en Nel Basten vertegenwoordigen de Gegevensbescherming van Film Je Leven. Zij zijn te bereiken via filmjeleven@gmail.com
Film Je Leven filmt:
1. Privépersonen die hun levensverhaal vertellen. Vooraf worden privacy- en gebruiksafspraken gemaakt. De film is eigendom van de persoon (of de familie) die de filmopdracht heeft gegeven. Vooraf wordt een toestemmingsformulier ingevuld. Als Film je Leven gedeeltes wil gebruiken voor reclamedoeleinden (website, Facebook) zal zij dat alleen doen na schriftelijke toestemming.
2. Documentaires voor zorginstellingen. Film Je Leven zorgt ervoor op de hoogte te zijn voor welke personen er schriftelijk toestemming is om gefilmd te worden. Deze toestemming wordt geregeld via de privacyregelingen die betreffende zorgorganisatie heeft. Alleen deze personen (cliënten, personeel) komen in beeld. Ook wordt verhelderd met de organisatie waarvoor het filmmateriaal gebruikt mag worden (bv. voor wervings- en onderwijsdoeleinden). Als Film je Leven gedeeltes wil gebruiken voor reclamedoeleinden (website, Facebook) zal zij dat alleen doen na schriftelijke toestemming.

De gegevens (naam, adres, woonplaats, facturen) van de opdrachtgever worden digitaal bewaard. Een langere bewaartermijn wordt in acht genomen t.a.v. die gegevens waarvoor op grond van een wettelijke verplichting een langere termijn noodzakelijk is.
Namen en factuurgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor de eigenaars van Film Je Leven.